تاريخ روز : چهارشنبه 06 مرداد 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تامین سرمایه نوین

  

اطلاعات عمومی 

 

شماره فکس امور سهام : 26294670 - 021

E-Mail: saham@novinib.com


سهامدارانی که به هر دلیل قادر به ورود به صفحه کاربری خود نیستند می توانند از طریق ارسال فکس یا ایمیل مشخصات شخصی ( کدملی،نام و نام خانوداگی) مشخصات ارتباطی ( آدرس، کد پستی و تلفن تماس) و مشخصات حساب بانکی ( نام بانک، شماره حساب و شماره شبا ) خود را به این شرکت ارسال کنند.


جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد ( مثال : نها00702 )

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 
3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است 
4- پس از ورود به حساب کاربری، نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنید.


چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت تامین سرمایه نوین نخواهد بود.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی